ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Έγγραφα

Ισολογισμός 2015

Βασικά Στοιχεία

Αρ.ΓΕΜΗ

Επωνυμία

Διακριτικοί Τίτλοι

Αγγλική Επωνυμία

ΑΦΜ

Ημ/νία Σύστασης

Νομική Μορφή

Κεφάλαιο

Διεύθυνση Επιχείρησης

Νομός

Δήμος

Πόλη

Οδός

Αριθμός

Τ.Κ.

Α.Υ. ΓΕΜΗ

Διοίκηση

Έγγραφα

Ισολογισμός 2015